اطلاعات تماس
تلفن
۸۸۵۰۷۴۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۵۰۷۴۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۸۸۵۰۷۴۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۸۸۵۲۷۹۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان سهند - کوچه متحیری - پلاک 1 - واحد 14

دستگاه حکاکی پرتابل و دستی ، دستگاه مارک زنی الکترو شیمیایی و دستگاه حک آرم حک سازان زرفام

تلفن

  • ۸۸۵۰۷۴۵۷ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۵۰۷۴۵۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۸۸۵۰۷۴۵۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۸۸۵۲۷۹۲۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان سهند - کوچه متحیری - پلاک 1 - واحد 14